جستجو در وب‌سایت

اسید سیتریک خشک و آبدار

/post-5

اسید سیتریک چیست؟ یکی ازاسید های معروف و پر کاربرد است این ترکیب شیمیایی یک اسید ضعیف بوده و دارای فرمول در بسیاری از مرکبات از جمله پرتغال پیدا میشود و همینطور میتوان گفت جوهر لیمو در اصطلاح اسید سیتریک میباشد. جالب است بدانید یکی از کشورهای تولید کننده این ماده کشورچین بوده و از بزرگترین کشورهای صادرکننده این ترکیب به جهان است.


اسید سیتریک آبدار

/%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1

اسید سیتریک آبدار به اسم اسید سیتریک مونوهیدرات شناخته میششود و یک اسید تری کربوکسیلیک  میباشد. دارای فرمول شیمیایی  C ۶ H ۸ O ۷ .H ۲ O بوده و در مرکبات و  بعضی از میوه ها یافت می شود.


اسید سیتریک خشک

/%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B4%DA%A9

اسید سیتریک خشک با فرمول شیمیایی C6H8O7 از آن دسته اسید های ضعیف است که در بسیاری از مرکبات وجود دارد.